Albayrak Avukatlık

wrapkit

ARABULUCULUK HUKUKU

 • İşçi-işveren uyuşmazlıkları,
 • Maddi-manevi tazminat,
 • Borç-alacak ilişkisi,
 • Sigorta koop.sorumluluğu - zarar tazmini,
 • Mal rejimi,
 • Nafaka,
 • Kira alacağı,
 • Zarar tazmini,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık,
 • Hisse devri,
 • Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Miras taksimi,
 • Ortaklığın feshi,
 • Tahliye,
 • Tapu iptali ve tescil,
 • Ön alım hakkının kullanılması,
 • Taşınmaz taksimi,
 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlık,
 • Taşınmaz devri,
 • Ticari ortaklıktan ayrılma,
 • Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar,
 • Yerine getirme,
 • Taşınır devri,
 • Tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık,
 • Aile hukuku (nişan bozulması),
 • Ecrimisil - meni müdahale 1 telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak,
 • Haksız el atmanın önlenmesi - eski haline getirme,
 • Maddi-manevi tazminat,
 • Katılma alacağı,
 • Taşınır iadesi
 • Tazminat ihtilafının giderilmesi,
 • Diğer davalar (kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda ).

Bize Ulaşın
Albayrak Avukatlık

Albayrak Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

İletişim

Av. Arb.TUBA ÖZTÜRK ALBAYRAK HUKUK BÜROSU
Dumlupınar Mahallesi Özen Sokak Nuhoğlu Yenitepe 2. Etap A-Blok Kat 19 Daire 212
34720 Kadıköy/İstanbul

(0216) 266 28 52
Copyright 2021 Albayrak Avukatlık