Albayrak Avukatlık

wrapkit

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  • İş akdinin feshi sonrasında sürecin takibi ile dava yolu ve/veya arabuluculuk yolu ile sonuna kadar takibi
  • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
  • İşveren bakımından İş Kanunu’nun idari yaptırımları yönünden mevzuata uygun tüm işlemlerin yapılması, İş sözleşmelerinin güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi, işçilerin özlük dosyalarının düzenlenmesi ve/veya denetlenmesi, somut durumlara özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması

Bize Ulaşın
Albayrak Avukatlık

Albayrak Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

İletişim

Av. Arb.TUBA ÖZTÜRK ALBAYRAK HUKUK BÜROSU
Dumlupınar Mahallesi Özen Sokak Nuhoğlu Yenitepe 2. Etap A-Blok Kat 19 Daire 212
34720 Kadıköy/İstanbul

(0216) 266 28 52
Copyright 2021 Albayrak Avukatlık