Albayrak Avukatlık

wrapkit

VERGİ HUKUKU

 • Vergi Hukuku İptal ve Tam Yargı Davaları Açılması ve Takip Edilmesi
 • Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Diğer Tüm Vergi İhtilafları
 • İşçi-İşveren ilişkisinin anlaşma yani İkale Sözleşmeleri ile sona ermesi nedeniyle işçiye ödenen iş sonu tazminatı ya da her ne ad adı altında olursa olsun ödenen tazminatlardan kesilen Gelir Vergisi iadesi süreçleri ile davalarının takibi
 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun uygulama
 • Yönetmeliği uyarınca, taraflardan usule aykırı tahsil edilen tapu harçlarının iadesi talepli iade başvuruları ve davalarının yürütülmesi
 • Vergi Tarhına ve Vergi Cezasına İptal Davası Açılması ve Takibi
 • Takdir Komisyonu ve Tadilat Komisyonu Kararlarına İtiraz
 • Hesap Hataları ve Vergilendirme Hatalarının Düzeltilmesi
 • Kesinti Yoluyla Vergi Alınmasına İtiraz
 • Vergi Sebebiyle Gönderilen Ödeme Emrine İtiraz
 • Vergi Hukuku Kapsamında İhtiyati Hacze İtiraz

Bize Ulaşın
Albayrak Avukatlık

Albayrak Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

İletişim

Av. Arb.TUBA ÖZTÜRK ALBAYRAK HUKUK BÜROSU
Dumlupınar Mahallesi Özen Sokak Nuhoğlu Yenitepe 2. Etap A-Blok Kat 19 Daire 212
34720 Kadıköy/İstanbul

(0216) 266 28 52
Copyright 2021 Albayrak Avukatlık